بررسي مسائل و مشكلات باغداران پسته سلطان احمد لودر شهرستان زرنديه

 

مورخ 11/6/91 با حضور نماينده محترم مردم شهرستان هاي ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار شهرستان زرنديه نشست بررسي مسائل و مشكلات باغداران پسته سلطان احمد لو بررسي شد. با توجه به وجود 5400 هكتار باغ پسته متمركز در منطقه سلطان احمد لو ، ضرورت بررسي و حل مسائل و مشكلات باغداران اين منطقه از اولويت هاي مديريت جهادكشاورزي شهرستان مي باشد. مهندس قشقايي ضمن بيان اين مطلب از سرمايه گذاري هاي  انجام شده طي 2 سال گذشته در اين منطقه تقدير و خواستاركمك و ياري مسئولين شهرستان ، استان و كشوري براي حل مشكلات آنان شد.

جناب آقاي دكترهدايتي فرماندار شهرستان نيز،ضمن تمجيد از توليد كنندگان اين بخش آمادگي خود ودستگاههاي اجرايي را جهت حل مشكلات باغداران از جمله مشكل كمبود آب اعلام نمودند.

در ادامه خانم دكتر ميرگلوي بيات نماينده محترم مردم شهرستان هاي  ساوه و زرنديه ضمن ابراز رضايت از فعاليت هاي مستمرصورت گرفته در منطقه سلطان احمد لو،نسبت به پيگيري تامين و انتقال آب اززه آب تهران ابراز اميدواري نموده و آمادگي خود را جهت حل بحران آب منطقه اعلام نمودند

اين نشست با حضور جمعي از باغداران پسته سلطان احمد لو ، مديريت و كارشناسان جهاد كشاورزي، فرماندار محترم شهرستان، اداره منابع آب شهرستان و سركار خانم دكتر ميرگلوي بيات نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي در محل باغات سلطان احمد لو صورت پذيرفت.