نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %3 1
خوب %13 4
متوسط %82 24
مجموع نظرات: 29