نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %3 1
خوب %14 4
متوسط %82 23
مجموع نظرات: 28