نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %4 1
خوب %16 4
متوسط %80 20
مجموع نظرات: 25